Amfiteátr Chlum

Historie


Úvodní slovo

“ Sdružení Amfiteátr Chlum je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým spolkem fyzických a právnických osob, které je založeno za účelem provozování činnosti v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, ochranny životního prostředí a k popularizaci a propagaci výše uvedených cílů s ohledem na zachování a pokračování v tradici českého venkova, české lidové kultury a českého přírodního bohatství, tak jak nám byly zanechány našimi předky.“

Tak to byl citát z prvního odstavce článku 2 stanov  Amfiteátru Chlum, zapsaného spolku, který se společně se Sokolem Chlum snaží tradici lesního divadla oživit. A nyní několik úvodních slov.

Dle dostupného ústního podání bylo lesní divadlo na Chlumu založeno na počátku 20-tých let minulého století jako místo pro představení ochotnických divadelních spolků. Postupně byl program doplňován o koncertní vystoupení dechových kapel a na vrcholu slávy tohoto místa bylo sehráno představení Rusalka v podání herců Národního divadla, kde  v roli vodníka účinkoval sám Eduard Haken.  Dalším z nejznámějších herců, který zde vystoupil, byl velký komik Vlasta Burian. Poslední kulturní akcí, která se zde uskutečnila, bylo vystoupení zpěvačky Evy Pilarové na počátku 70-tých let. Od té doby areál lesního divadla pustl a jen díky místním hasičům se podařilo udržet divadlo ve stavu, ve kterém byla umožněna  jeho obnova v roce 2010.  

Programově nejsme nijak vyhrazeni. Snažíme se o programovou pestrost. Program je možno dělit do dvou částí, divadelní s rovnoměrným mixem amatérských a profesionálních scén a hudební se směsicí různých hudebních žánrů.  Jak je vidět náplň je pestrá a doufáme, se nám podaří naplnit hlavní cíl našeho snažení a to je vytvořit místo, na kterém se bude setkávat široké spektrum obyvatel zdejšího kraje  při přátelském posezení a načerpání pozitivní energie v dnes, tolik náročné a uspěchané době.

Na závěr bychom Vás, naše diváky, chtěli požádat o spoluúčast na vytvoření mozaiky historie lesního divadla pomocí jakýchkoli archiválií (fotek, článků, plakátů,atd….) případně vzpomínek, které máte možná uloženy někde doma. Pokud byste se chtěli s námi o tyto archiválie podělit, kontaktujte nás prosím na emailové adrese info (at ) amfiteatrchlum.cz , na kontakty uvedené v sekci Kontakt nebo přímo nás na akcích pořádaných Amfiteátrem Chlum

 

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2012

facebook